Privacy policy

Contactgegevens


Struytse Hoeck 1

3224 HA Hellevoetsluis

0181 33 64 32

www.fieldconnect.nl

Jerry van Rijn is de functionaris Gegevensbescherming van FieldConnect. Hij is te bereiken via info@fieldconnect.nl en bovenstaand telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken


FieldConnect verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  •  
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  •  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Op onze website en/of ten behoeve van onze dienstverlening heeft FieldConnect niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op met de functionaris Gegevensbescherming.

Doel en grondslag waarmee wij persoonsgegevens verwerken


FieldConnect verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van betalingen;

Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketinguitingen;

Het contact met klanten indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening;

Klanten informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Klanten in staat stellen een account op onze site te maken;

Het afleveren van goederen bij klanten;

Analyse van het gedrag van klanten op de website met het doel de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen;

Als er sprake is van wettelijke verplichtingen hiertoe.


Geautomatiseerde besluitvorming


FieldConnect neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FieldConnect ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


FieldConnect bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplichtingen en fiscale regels voorschrijven of dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden


FieldConnect verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met klanten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. FieldConnect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

FieldConnect deelt persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst gericht op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In geval van dropshipments delen wij klantgegevens met onze leverancier. FieldConnect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien FieldConnect uw persoonsgegevens deelt met derden, dan doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Voor de aanvraag van een zendvergunning, delen wij persoonsgegevens met Agentschap Telecom. Wij zullen dan vooraf een machtiging van klanten vragen voor toestemming voor het delen van deze gegevens.

Voor het opstellen van bepaalde offertes waarvoor wij een projectprijs aanvragen bij onze leveranciers, kan het voorkomen dat we gegevens van klanten delen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken


FieldConnect gebruikt technische en functionele cookies. En FieldConnect gebruikt analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de sitebezoeker. Cookies kunnen noodzakelijk zijn voor de technische en optimale werking van de website en/of het gebruiksgemak van de bezoekers van de site. Gebruikers kunnen zich afmelden voor cookies in hun internetbrowser. Gebruikers kunnen alle informatie die eerder op hun computer is opgeslagen, verwijderen via de instellingen van hun browser. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Personen hebben het recht om hun gegevens die FieldConnect heeft opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunnen ze zelf doen via de persoonlijke instellingen van hun account op onze website. Daarnaast hebben ze het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door FieldConnect.  

Personen kunnen bij ons een schriftelijk verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit kan middels een verzoek inclusief een kopie van een identiteitsbewijs aan de functionaris Gegevensbescherming. FieldConnect zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Een klacht kan worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


FieldConnect neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. FieldConnect heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Wij verwerken uw gegevens in Exact Online Handel beveiligd met 2-traps verificatie.

Wachtwoorden die we opslaan, zijn opgeslagen in password manager-software.

Indien de indruk bestaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris Gegevensbescherming.